ACME gurşunly nurbat basgançakly hereketlendiriji

ACME gurşunly nurbat basgançakly hereketlendiriji gurşun nurbadyny ulanmak bilen aýlaw hereketini çyzykly herekete öwürýär;gurşun nurbatynyň dürli amaly talaplary kanagatlandyrmak üçin dürli diametr we gurşun kombinasiýalary bar.Gurşunly nurbat basgançakly hereketlendiriji, adatça takyk çyzykly hereketi, pes ses, medisina enjamlary, telekommunikasiýa enjamy we ş.m. ýaly ýokary çykdajylary talap edýän programmalarda ulanylýar. 30N-den 2400N-e çenli ýük aralygy bolan NEMA17, NEMA23, NEMA24, NEMA34) we 3 görnüşi bar (daşarky, ýesir, ýesir däl).Hususylaşdyrmalar, nurbatyň uzynlygy we nurbatyň ujy, magnit tormozy, kodlaýjy, yza gaýdýan hoz we ş.m. ýaly isleg boýunça işlenip bilner.;gurşun nurbady hem isleg boýunça Teflon bilen örtülip bilner.