Nema 8 (20mm) gibrid top nurbat basgançakly hereketlendiriji

Gysga düşündiriş:

Nema 8 (20mm) gibrid basgançakly motor, bipolýar, 4 gurşunly, top nurbady, pes ses, uzak ömür, ýokary öndürijilik, CE we RoHS kepillendirilen.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

>> Gysga düşündirişler

Motor görnüşi Ikitaraplaýyn ädim
Basgançak burçy 1.8 °
Naprýa .eniýe (V) 2.5 / 6.3
Häzirki (A) 0.5
Garşylyk (Ohms) 5.1 / 12.5
Induksiýa (mH) 1.5 / 4.5
Gurşun simleri 4
Motoryň uzynlygy (mm) 30/42
Daşky gurşawyň temperaturasy -20 ℃ ~ + 50 ℃
Temperaturanyň ýokarlanmagy 80K Maks.
Dielektrik güýji 1mA Maks.@ 500V, 1KHz, 1Sek.
Ulationzolýasiýa garşylygy 100MΩ Min.@ 500Vdc

>> Şahadatnamalar

1 (1)

>> Elektrik parametrleri

Motor ululygy

Naprýa / eniýe /

Faza

(V)

Häzirki /

Faza

(A)

Garşylyk /

Faza

(Ω)

Induksiýa /

Faza

(mH)

San

Gurşun simleri

Rotor inertiýasy

(g.cm)2)

Motor agramy

(g)

Motoryň uzynlygy L.

(mm)

20

2.5

0.5

5.1

1.5

4

2

50

30

20

6.3

0.5

12.5

4.5

4

3

80

42

>> 20E2XX-BS0601-0.5-4-100 adaty daşarky hereketlendirijiniň çyzgysy

1 (2)

Notes:

Gurşun nurbatynyň uzynlygy düzülip bilner

Gurnalan nurbatyň soňunda ýöriteleşdirilen işlemek mümkin

Has köp nurbat aýratynlyklary üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

>> Top hozy 0601 çyzgy

1 (3)

>> Tizlik we egri egri

20 seriýaly 30 mm motor uzynlygy bipolýar Chopper sürüjisi

100% tok impulsynyň ýygylygy we zyňylýan egrisi

1 (4)

20 seriýaly 42mm motor uzynlygy bipolýar Chopper sürüjisi

100% tok impulsynyň ýygylygy we zyňylýan egrisi

1 (5)

Gurşun (mm)

Çyzykly tizlik (mm / s)

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Synag ýagdaýy:

Çopper sürüjisi, päsgelçilik ýok, ýarym mikro basgançak, 24V hereketlendiriji naprýa .eniýe

>> Biz hakda

Harytlarymyzyň sanawyny göreniňizden soň haýsydyr bir harytlarymyzy isleýänler üçin, soraglar üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bize e-poçta iberip, maslahatlaşmak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.Bu aňsat bolsa, web sahypamyzdaky salgymyzy tapyp, önümlerimiz hakda has giňişleýin maglumat almak üçin işimize gelip bilersiňiz.Baglanyşykly ugurlarda mümkin bolan müşderiler bilen giňeldilen we yzygiderli hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny gurmaga hemişe taýýardyrys.

Çydamly modellemek we bütin dünýäde gowy tanatmak.Gysga wagtyň içinde esasy funksiýalary ýitiren hiç bir şertde, bu siziň üçin ajaýyp hilli bolmaly.Paýhaslylyk, netijelilik, bileleşik we innowasiýa ýörelgesine esaslanýar.bu kärhana halkara söwdasyny giňeltmek, kärhanany ösdürmek üçin ajaýyp tagalla edýär.eksport masştabyny gowulandyrmak we gowulandyrmak.Janly perspektiwanyň boljakdygyna we ýakyn ýyllarda bütin dünýäde paýlanjakdygyna ynanýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň