Top nurbatly hereketlendiriji

Top nurbadynyň hereketlendirijisi, nurbat ulanyp, aýlaw hereketini çyzykly herekete öwürýär;top nurbatynyň dürli amaly talaplary kanagatlandyrmak üçin dürli diametr we gurşun kombinasiýalary bar.Top wintli basgançakly hereketlendiriji, adatça ýokary takyk çyzykly hereketi, uzak ömri, senagat awtomatizasiýasy, ýarymgeçiriji enjam we ş.m. ýaly talaplary ulanýan programmalarda ulanylýar. NEMA17, NEMA23, NEMA24, NEMA34) ýük aralygy 30N-den 2400N-e çenli we top nurbatynyň dürli derejeleri (C7, C5, C3).Hususylaşdyrmalar, isleg boýunça nurbat uzynlygy we nurbat ujy, hoz, magnit tormoz, kodlaýjy we ş.m. ýaly işlenip bilner.