Nema 14 (35mm) basgançakly hereketlendiriji

Gysga düşündiriş:

Nema 14 (35mm) gibrid basgançakly motor, bipolýar, 4 gurşunly, pes ses, uzak ömür, ýokary öndürijilik, CE we RoHS kepillendirilen.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

>> Gysga düşündirişler

Motor görnüşi Ikitaraplaýyn ädim
Basgançak burçy 1.8 °
Naprýa .eniýe (V) 1.4 / 2.9
Häzirki (A) 1.5
Garşylyk (Ohms) 0.95 / 1.9
Induksiýa (mH) 1.4 / 3.2
Gurşun simleri 4
Tork saklamak (Nm) 0.14 / 0.2
Motoryň uzynlygy (mm) 34/47
Daşky gurşawyň temperaturasy -20 ℃ ~ + 50 ℃
Temperaturanyň ýokarlanmagy 80K Maks.
Dielektrik güýji 1mA Maks.@ 500V, 1KHz, 1Sek.
Ulationzolýasiýa garşylygy 100MΩ Min.@ 500Vdc

>> Şahadatnamalar

1 (1)

>> Elektrik parametrleri

Motor ululygy

Naprýa / eniýe /

Faza

(V)

Häzirki /

Faza

(A)

Garşylyk /

Faza

(Ω)

Induksiýa /

Faza

(mH)

San

Gurşun simleri

Rotor inertiýasy

(g.cm)2)

Tork saklamak

(Nm)

Motoryň uzynlygy L.

(mm)

35

1.4

1.5

0.95

1.4

4

20

0.14

34

35

2.9

1.5

1.9

3.2

4

30

0.2

47

>> Umumy tehniki parametrler

Radial arassalamak

0.02mm Maks (450g ýük)

Ulationzolýasiýa garşylygy

100MΩ @ 500VDC

Okdan arassalamak

0.08mm Maks (450g ýük)

Dielektrik güýji

500VAC, 1mA, 1s @ 1KHZ

Iň ýokary radial ýük

25N (flanesiň üstünden 20mm)

Zolýasiýa synpy

B synpy (80K)

Iň köp eksenel ýük

10N

Daşky gurşawyň temperaturasy

-20 ℃ ~ + 50 ℃

>> 35HS2XX-1.5-4A motor çyzgysy

1 (1)

>> Tork ýygylygy egrisi

1 (2)
1 (3)

Synag ýagdaýy:

Çopper sürüjisi, ýarym mikro basgançak, 24V hereketlendiriji naprýa .eniýe

>> Biz hakda

Maslahat toparymyz tarapyndan üpjün edilen satuwdan soň derrew we hünärmen alyjylarymyzy begendirýär.Jikme-jik maglumat we harytlaryň parametrleri, ähtimal, doly ykrar etmek üçin size iberiler. Soraglary ýazmagyňyzy we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy gurmagy umyt edýäris.

Önümlerimiziň sanawyny göreniňizden soň haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, soraglar üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bize e-poçta iberip, maslahatlaşmak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.Amatly bolsa, web sahypamyzdaky salgymyzy tapyp, kärhanamyza gelip bilersiňiz.ýa-da önümlerimiziň goşmaça maglumatlary.Adatça, degişli ugurlardaky alyjylar bilen uzyn we yzygiderli hyzmatdaşlyk gurmaga taýýardyrys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary