Nema 8 (20mm) ýapyk görnüşli basgançakly hereketlendirijiler

Gysga düşündiriş:

Nema 8 (20mm) gibrid basgançakly motor, bipolýar, 4 gurşunly, kodlaýjy, pes ses, uzak ömür, ýokary öndürijilik, CE we RoHS kepillendirilen.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

>> Gysga düşündirişler

Motor görnüşi Ikitaraplaýyn ädim
Basgançak burçy 1.8 °
Naprýa .eniýe (V) 2.5 / 4.3
Häzirki (A) 0.5
Garşylyk (Ohms) 4.9 / 8.6
Induksiýa (mH) 1.5 / 3.5
Gurşun simleri 4
Tork saklamak (Nm) 0.015 / 0.03
Motoryň uzynlygy (mm) 30/42
Kodlaýjy 1000CPR
Daşky gurşawyň temperaturasy -20 ℃ ~ + 50 ℃
Temperaturanyň ýokarlanmagy 80K Maks.
Dielektrik güýji 1mA Maks.@ 500V, 1KHz, 1Sek.
Ulationzolýasiýa garşylygy 100MΩ Min.@ 500Vdc

>> Şahadatnamalar

1 (1)

>> Elektrik parametrleri

Motor ululygy

Naprýa / eniýe /

Faza

(V)

Häzirki /

Faza

(A)

Garşylyk /

Faza

(Ω)

Induksiýa /

Faza

(mH)

San

Gurşun simleri

Rotor inertiýasy

(g.cm)2)

Tork saklamak

(Nm)

Motoryň uzynlygy L.

(mm)

20

2.5

0.5

4.9

1.5

4

2

0.015

30

20

4.3

0.5

8.6

3.5

4

3.6

0.03

42

>> Umumy tehniki parametrler

Radial arassalamak

0.02mm Maks (450g ýük)

Ulationzolýasiýa garşylygy

100MΩ @ 500VDC

Okdan arassalamak

0.08mm Maks (450g ýük)

Dielektrik güýji

500VAC, 1mA, 1s @ 1KHZ

Iň ýokary radial ýük

15N (flanesiň üstünden 20mm)

Zolýasiýa synpy

B synpy (80K)

Iň köp eksenel ýük

5N

Daşky gurşawyň temperaturasy

-20 ℃ ~ + 50 ℃

>> 20IHS2XX-0.5-4A motor çyzgysy

1

Pin konfigurasiýasy (endeke ujy)

Çeňňek

Düşündiriş

Reňk

1

GND

Gara

2

Ç A +

Ak

3

N / A

Ak / gara

4

Vcc

Gyzyl

5

Ç B +

Sary

6

N / A

Sary / Gara

7

Ç I +

Goňur

8

N / A

Goňur / gara

Pin konfigurasiýasy (Differensial)

Çeňňek

Düşündiriş

Reňk

1

GND

Gara

2

Ç A +

Ak

3

Ç A-

Ak / gara

4

Vcc

Gyzyl

5

Ç B +

Sary

6

Ç B-

Sary / Gara

7

Ç I +

Goňur

8

Ç I-

Goňur / gara

>> Biz hakda

Halkara söwdasyndaky giňelýän maglumatlardan çeşmäni peýdalanyp bilersiňiz, onlaýn we awtonom ýerlerden alyjylary garşylaýarys.Biziň hödürleýän oňat hilli çözgütlerimize garamazdan, satuwdan soňky hyzmat toparymyz tarapyndan täsirli we kanagatlanarly maslahat hyzmaty berilýär.Önümleriň sanawlary we jikme-jik parametrleri we beýleki maglumatlar, soraglaryňyz üçin öz wagtynda iberilýär.Şonuň üçin korporasiýamyz hakda soraglaryňyz bar bolsa bize e-poçta iberip ýa-da bize jaň ediň.Şeýle hem, web sahypamyzdan adres maglumatlarymyzy alyp, önümlerimizi gözden geçirmek üçin kompaniýamyza gelip bilersiňiz.Özara üstünlikleri paýlaşjakdygymyzy we bu bazardaky ýoldaşlarymyz bilen berk hyzmatdaşlygy ýola goýjakdygymyza ynanýarys.Soraglaryňyza garaşýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň