Çyzykly hereketlendiriji

Çyzykly herekete getiriji, 3D printer we ş.m. ýaly ýokary takyklygy talap edýän programmalar üçin takyk çyzykly hereketi üpjün etmek üçin gurşun / top nurbatly hereketlendirijiniň we ugrukdyryjy demir we slaýderiň birleşmesi bolup durýar. ThinkerMotion 4 ölçegli çyzykly hereketlendirijini hödürleýär (NEMA 8, NEMA11) , NEMA14, NEMA17), ýol görkezijisiniň demir ýoly urmagy her haýyş boýunça düzülip bilner.